Cabina de control de gasos

Avui hem anat a veure una cabina de control de gasos. Ens hem separat en grups i ens hi han

deixat entrar.

A dins, ens han explicat que hi havia dues maneres de controlar la qualitat de l’aire que respirem:

una d’automàtica de funcionament constant i una de manual. També ens han dit que analitzaven

les partícules de l’aire, l’ozó i el diòxid de nitrogen. Ens han mostrat tres filtres, que estaven molt

bruts, senyal de contaminació.

Ha estat molt interessant, ja que la cabina sempre hi és; però la majoria no en coneixíem la seva

utilitat o funcionament!

Helena Borràs

1r ESO A

Cabina de gasos 1 cabina de gasos 2 Cabina de gasos 4

0