A les classes de 2n estem fent un itinerari d’aprenentatge sobre els  cucs de seda. Hem volgut experimentar què agrada més als cucs de seda: la fulla de morera o la fulla d’enciam?
Hem pogut comprovar que els cucs han anat a menjar la fulla de morera i han deixat la de l’enciam. La fulla de morera té molts minerals i és fàcil de digerir per ells.
2n Primària
3