Els alumnes de 2n d’ESO estan dedicant aquesta primera avaluació a construir una maqueta d’una casa electrificada, per a fer-la domòtica al 2n trimestre. I no només la munten, sinó que la dissenyen des de zero. És a dir, primer de tot van pensar com havia de ser aquest casa, fent una pluja d’idees i tot un seguit d’esbossos, després la van dibuixar tècnicament (en van fer els plànols) i ara estan en la fase de construcció pròpiament dita, utilitzant material i eines específiques d’arquitectes. Amb l’ajuda de les eines del taller que tenen a la seva disposició, la casa va prenent forma. A les imatges podeu veure alguns exemples d’aquestes cases i el procés en el qual es troben. Per als alumnes representa un repte engrescador, tot i que són conscients de les dificultats del projecte, ja que aquestes dificultats se les van trobant a mesura que avança el treball. No cal patir, però, perquè el professorat de l’assignatura de tecnologia està al seu costat per orientar-los i ajudar-los en tot moment. Estem segurs que el resultat final de l’experiència serà molt reeixit. Demanarem als alumnes i als professors que en un altre article ens presentin les cases ja acabades!
Alumnes de 2n d’ESO
0