El passat dimecres 29 de Novembre, els alumnes de primer de Batxillerat que cursen la branca científica i tecnològica de la nostra escola van anar a fer unes pràctiques a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Els del grup tecnològic van realitzar la pràctica “Integració d’energies renovables en edificis” a la ETSEQ (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química) de la Universitat, en la qual van analitzar una placa fotovoltaica realitzant càlculs amb dades i resultats segons la seva inclinació i temperatura d’aquesta per comprendre com funciona una instal·lació solar aplicada en infraestructures.

També van assistir a una xerrada sobre l’enginyeria mecànica aplicada en l’àmbit aeroespacial.

En canvi, els de la classe científica es van dividir en dos grups per a realitzar dues pràctiques a la Facultat de Química.

Un grup va realitzar la pràctica “Descobrint la Química amb l’ordinador”, on van dissenyar models moleculars per ordinador i comprovar la seva evolució o canvi a causa del canvi climàtic gràcies a un programa que els permetia veure les seves vibracions.

Per una altra banda, la resta del grup va realitzar “Les reaccions químiques com a font d’energia”, on van fer tres pràctiques al laboratori. La primera va constar de l’anàlisi de la transferència de calor d’una substància a una altra mitjançant dissolucions salines. La segona va ser comprendre el funcionament bàsic d’una pila i trobar quines dissolucions iòniques produïen més energia i la tercera, en la qual el primer grup es va ajuntar, va consistir en detectar substàncies que emetien llum gràcies a una bombeta de llum ultraviolada.

Aquest grup també va assistir a una xerrada sobre els inicis de la química i van rebre informació sobre les carreres cursades en la URV.

Segons els alumnes que van assistir a aquesta sortida, l’experiència ha estat “fascinant i enriquidora tant a nivell experimental com per descobrir un nou ambient universitari”.

0