L’impressionisme és un moviment artístic, nascut a França, que es va manifestar sobretot

al darrer quart del segle XIX. Se centra en el paisatge o en els temes quotidians i pretén

plasmar la impressió immediata de l’artista.

Durant el mes de març, els nens i nenes de quart de primària estan anant al

Museu de Granollers per fer una activitat basada en aquest corrent pictòric. Seguint les

instruccions de les dues expertes que dirigeixen l’activitat, els joves pintors posen llum i

color a un esbós dibuixat en una làmina.

A partir dels tres colors primaris i del blanc, fan les barreges pertinents per tal

d’obtenir diferents tons i colors com ara el verd o el taronja. Utilitzen tècniques com el

puntillisme i se n’estan sortint la mar de bé. Una mica de cola i un grapat de serradures

ajuden a donar textura a les seves obres. Els resultats parlen per si sols.

Galifardeu

0