Menú

Recordant Amador Garrell i Soto

“L’octubre de 2016 es va donar per iniciada la celebració del centenari del naixement

d’Amador Garrell i Soto (1916-2000). Un centenari que ha de tenir un significat

inequívoc: donar a conèixer a les noves generacions la trajectòria d’un dels creadors

més polifacètics i rellevants de la ciutat: dibuixant, pintor, músic, dissenyador gràfic i

cronista.” (Josep Mayoral i Artigas)

“Donar a conèixer a les noves generacions”. Amb aquesta idea iniciarem el nostre

homenatge, el nostre record, iniciarem el projecte que ens ha portat a Recordant

Amador Garrell i Soto.

Un projecte interdisciplinar a 4t d'ESO -Plàstica i Llengua catalana-, disciplines en les

quals Amador Garrell destacava; en ambdues arribà a tenir el nivell propi dels

professionals tot i que ell preferís seguir sent –considerant-se sempre– un «amateur»

– i no només perquè fes joc amb el seu nom: Amador – amateur.

Un projecte que ha culminat amb un catàleg que us presentarem a tots vosaltres i

obrirem a Granollers la setmana del 22 d'abril.

Núria González i Maria Parera

0

Categories:   Secundària