Els alumnes del DAM –Viod del nostre Centre, que estan realitzant les pràctiques a la productora  ViOD Games Studio de l’Escola Pia Catalunya, han visitat l’ Institut de Seguretat Pública de Catalunya on han presentat els primers projectes

l’Escola de Bombers estan molt satisfets amb el lliurament dels vídeos interactius que els hi permet simular situacions reals.

Per més informació: https://viodgames.cat/ca/

By ELCRIT