Aquest mes de febrer ha començat el torneig d’escacs i aquesta ha estat la primera partida.

S’ha fet escac i mat perquè el rei a on es mogues el matarien.

By ELCRIT