A l’optativa de Biologia-Geologia hem fet un exercici l’objectiu del qual era establir una relació entre la funció que fan els diferents orgànuls d’una cèl·lula i la funció que tenen els diferents treballadors d’una empresa, o bé l’estructura de la fàbrica. Jo, vaig decidir establir aquesta relació entre una empresa de fabricació de taps de plàstic, Manufacturas Plásticas Martínez (la fàbrica de la mare) i tots els orgànuls que comparteixen les cèl·lules eucariotes, excloent tres orgànuls que són: el centrosoma de l’animal, la paret cel·lular i els cloroplasts de la vegetal.

Comparteixo amb tots vosaltres aquesta activitat que podeu llegir a continuació:

  1. Membrana plasmàtica: en una cèl·lula fa funció protectora i regula l’intercanvi de substàncies entre el citoplasma i l’exterior cel·lular. Si ho comparem amb una fàbrica, podria ser tota l’estructura exterior d’aquesta : el sostre, que protegeix tots els treballs que es fan a l’interior, i la porta, que és l’encarregada d’intercanviar el producte per un benefici (diners) i també forma part de l’estructura de la fàbrica. Per la porta gran entren els palets amb molt material per a poder fabricar. Aquest procés es pot comparar amb l’endocitosi, ja que es captura matèria de mida gran. També es dóna el material que ja no es farà servir més (normalment al camió d’escombraries). Aquest últim procés es pot comparar amb l’exocitosi, que consisteix en l’expulsió de molècules insolubles o grans cap a l’exterior.
  1. Citoplasma: en una cèl·lula està constituït pel citosol, dins del qual hi trobem el citoesquelet, que dóna forma a la cèl·lula i té la capacitat de transportar materials d’una zona a una altra i els orgànuls cel·lulars, cadascun dels quals té una funció diferent. Com a comparació, el citoplasma podria ser l’espai interior de la fàbrica, on totes les diferents màquines equivaldrien als orgànuls cel·lulars ( ja que cadascuna té una producció/funció diferent), i el citoesquelet podrien ser les estanteries mòbils que transporten i ordenen els productes fabricats per seccions.
  1. Nucli: en una cèl·lula, el nucli s’encarrega de controlar el funcionament de la cèl·lula i és on es troba l’ADN. Com a comparació, l’administrador/a seria un bon exemple, ja que és el/la treballador/a que supervisa la feina i que porta la comptabilitat i la producció al dia. L’ADN, podria comparar-se amb el protocol de normes que s’han de complir per tal de mantenir la seguretat dels treballadors i ser eficients alhora.
  2. Ribosomes: en les cèl·lules, la seva funció consisteix a fabricar les proteïnes cel·lulars a partir de la informació que aporten els àcids nucleics. Com a comparació, els ribosomes de la fàbrica podrien ser els 2 treballadors químics que s’encarreguen de les barreges necessàries per aconseguir el material desitjat, tenint en compte les mesures de seguretat que es troben pautades en els protocols de la seguretat del treballador (el que podríem comparar amb els àcids nucleics).
  3. Reticle endoplasmàtic rugós: en les cèl·lules la seva funció és sintetitzar les proteïnes que formaran part de les membranes del mateix reticle. A més, també s’hi fabriquen proteïnes que s’envien a l’exterior. Com a comparació, el reticle endoplasmàtic rugós podria ser la primera màquina de fabricació, on es fa el motlle del tap del plàstic (formant part de l’exterior del tap, ja que a l’interior hi ha un disc). Les proteïnes que s’envien a l’exterior es podrien comparar amb les mostres que els clients demanen per observar el producte.
  1. Reticle endoplasmàtic llis: en les cèl·lules, participa en la síntesi de lípids i els emmagatzema. Com a comparació, el reticle endoplasmàtic llis podrien ser les màquines encarregades de la fabricació dels taps de plàstic, ja que són les que fan possible la fabricació d’aquests i a més cada màquina disposa d’un comptabilitzador que permet comptar quants taps hi ha en una caixa per tal de poder-la guardar-la al magatzem (el que podria equiparar-se amb la funció d’emmagatzemar lípids).
  2. Aparell de Golgi: se situa proper al nucli i la seva funció és la maduració de proteïnes i lípids procedents del reticle endoplasmàtic. La maduració és simultània al transport des de la cara cis fins la cara trans, on s’empaqueten les molècules en vesícules per tal que es secretin a l’exterior o es distribueixin cap a diferents llocs de l’interior cel·lular. Com a comparació, l’aparell de Golgi podria ser un dels magatzems de la fàbrica, on el material i productes de les màquines (del reticle endoplasmàtic) s’emmagatzema, i es distribueix així per seccions. En alguns casos, es posa i s’empaqueta en caixes de cartró per vendre al client. Tot amb l’ajut d’un carretó que faci possible el desplaçament (acció que també es fa a les cèl·lules-el transport).
  3. Mitocondris: en les cèl·lules els mitocondris constitueixen la font d’energia de les cèl·lules eucariotes i, a més, tenen la capacitat de replicar-se. Com a comparació, jo penso en l’electricitat d’una fàbrica. Sense aquesta, cap màquina seria capaç de funcionar i, aleshores, no hi hauria producte per vendre. L’acció de replicar-se i dividir-se també hi està relacionada, perquè si una màquina no requereix tanta energia, el corrent elèctric serà inferior (dividint-se d’aquesta manera del total de l’electricitat contractada segons la necessitat de cada màquina).
  4. Lisosomes: són les vesícules procedents de l’Aparell de Golgi que contenen enzims digestius de caràcter àcid. Aquests, digereixen materials tan interns com externs per eliminar residus. Com a comparació, els lisosomes podrien ser les màquines trituradores, ja que el material no desitjat o que no es fa servir es tritura perquè no es malgasti i poder-lo reutilitzar. Altres materials, en canvi, no es poden esmicolar i s’han de llençar.
  5. Vacúols: són orgànuls membranosos que, depenent de la cèl·lula, són més grans o més petits, i tenen la funció d’emmagatzemar aigua i diverses substàncies que la cèl·lula ha d’assimilar, digerir o reservar per a moments posteriors. A més, fan pressió (en les vegetals) mantenint així la rigidesa dels teixits. Com a comparació, podria ser el magatzem “stock” d’una fàbrica, ja que és on es guarda el material i/o producte per si l’empresa es troba en una situació posterior on el necessita.

El fet d’establir totes les relacions entre els orgànuls i els treballadors i l’estructura d’una fàbrica, ens ha ajudat a entendre millor quines eren les funcions que realitzen aquests a la cèl·lula. En conclusió, ha estat un bon exercici previ a l’examen.

Tania Moya

4t ESO A

By ELCRIT