Aquest trimestre a les aules de segon hem començat el curs realitzant dinàmiques de cohesió de grup, és a dir un seguit d’actuacions orientades a anar treballant el clima de l’aula.

Aquestes activitats les hem dut a terme tots els docents que intervindrem a finals del segon trimestre en els Itineraris d’Aprenentatge d’aquest curs. L’equip ens trobem setmanalment per programar les sessions, fer una posada en comú del seu funcionament a l’aula i valorar els aspectes a tenir en compte en les properes aplicacions de cada dinàmica.

Les dinàmiques que s’han dut a terme tenien diferents finalitats:

-Afavorir la interrelació, el coneixement mutu i la distensió dins del grup, facilitant la participació de tot l’alumnat (La pilota, La flor i La maleta)

-Preparar i sensibilitzar als alumnes per treballar de forma cooperativa (Món de colors)

La posada en marxa d’aquestes activitats ha estat molt positiva ja que han ajudat a conèixer-nos millor, a afavorir l’ajuda entre ells i a saber que cada nen i nena amb les seves capacitats i limitacions formen part d’un grup classe. L’equip docent en les seves valoracions comentem que dur a terme totes aquestes dinàmiques ha estat un enriquiment pel grup, a partir de les quals els nens han anat trobant un espai per expressar-se com s’han sentit i ha permès treballar l’empatia.

El treball de la cohesió de grup, ens ha permès anar creant condicions òptimes per fer que el grup estigui cada vegada més disposat a treballar cooperativament: a aprendre en equip i ajudar-se a aprendre.

Programa: Cooperar per aprendre/aprendre per cooperar”.Universitat de Vic

Equip docent de segon

img_0408 img_0627

1