Al començament d’aquest segon trimestre, en l’assignatura de naturals, els alumnes de 3r d’ESO hem estat treballant durant aproximadament les dues primeres setmanes de gener en un projecte que es diu NeuroArt.
Aquest projecte consisteix en expressar d’una manera original, creativa i plàstica les respostes a les preguntes que ens fem diàriament sobre el funcionament del nostre cervell. Per això es van fer grups de 4-5 persones per tal de fomentar la creativitat i el treball en equip. Cada equip va triar una pregunta relacionada amb el sistema nerviós (per exemple, com unciona el cervell d’una persona amb bipolaritat?, per què hi ha déjà-vu? o per què ens costa més pensar quan estem sota pressió?).
Hi havia molta llibertat en les dimensions i en els materials plàstics a scollir. Cada projecte artístic anava acompanyat d’una fitxa tècnica en la que s’hi especificaven els materials utilitzats pel projecte i dues escripcions, una tècnica i l’altra cientifico artística. Per acabar, la resposta havia de ser representada artísticament.
Els resultats del projecte van ser exposats a la mediateca de l’edifici de secundària, així tothom podia veure els resultats finals. En l’exposició hi havia projectes molt interessants i originals. S’hi podien trobar des de maquetes fetes de plastilina fins a vídeos en format QR.
Finalment, els dos projectes que van sortir triats han estat enviats a participar en un concurs anomenat “Neuroart” en representació de l’Escola Pia de Granollers.

Júlia Fedrigo Gil

By ELCRIT