El dia onze de febrer vam rebre la visita d’un físic anomenat Marc Plana que ens va parlar de models matemàtic, en concret el model “SIR”

Ens va explicar que un model matemàtic consisteix a raonar quines són les parts més importants d’un fenomen i representar-les a la realitat de la forma més senzilla. El model SIR, utilitzat en la pandèmia de COVID es basa en dades sobre gent: “Susceptible”(S), “Infectada”(I) i “Recuperada”(R). Ens va explicar que una persona infectada pot contagiar als susceptibles, però que en unes setmanes aquests es recuperen i ja no poden infectar-se més en aquest model. Així, doncs, s’ acabaven els susceptibles als quals infectar i, d’aquesta manera, s’acabava una pandèmia.

També ens van explicar què era la taxa d’infecció i la de recuperació segons el model SIR.

La taxa d’infecció ß és un valor més a tenir en compte en el model de pandèmia. Aquest número indica quants susceptibles pot infectar un infectat abans de recuperar-se. Si aquest número és major d’1, els infectats augmenten, ja que un infectat infecta a més d’una persona abans de recuperar-se. Si, en canvi, és menor d’1, els infectats disminueixen i la pandèmia no s’expandeix.

La taxa de recuperació Ɣ és el temps que triga un infectat en recuperar-se.

Finalment, varem parlar sobre les possibles limitacions d’aquest model. Per exemple: no té en compte els asimptomàtics o que els infectats recuperats es poden tornar a infectar (podia haver-hi gent asimptomàtica, així que és més difícil detectar la malaltia en ells, o, també, els infectats es poden reinfectar).Totes aquestes variables compliquen les equacions del model.

A tota la classe ens va semblar una xerrada molt interessant i vam aprendre molt. Ara ja entenem més les dades que surten a les notícies sobre la COVID i som conscients de les dificultats de calcular les taxes d’infecció i de recuperació.

Héctor Álvarez, 3r ESO A

By ELCRIT