Segona sessió de recerca a la biblioteca amb els alumnes de 2n de primària
0