Als alumnes de 2n de Batxillerat els queden pocs mesos d’estada a l’escola, però no per això els mediatecaris ens hem estat de passar-los a veure i recordar-los tots els avantatges que els pot proporcionar la mediateca.

Primer de tot és un espai gran, lluminós i amb diferents ambients: sala de lectura i de treball en grup, claustre per estudiar i fer deures individualment o per parelles, zona d’ordinadors…

Es tracta, a més, d’uns espais que estan moltes hores oberts: al matí des de les 8 fins a les 13.30 i de les 15 a les 19 hores per la tarda. I els alumnes de Batxillerat hi poden anar tots els dies (menys divendres) a l’hora del descans.

Compten amb un equip de professionals especialitzats en animació lectora i recerca documental.

Tot el fons de la mediateca, tant llibres com pel·lícules i documentals, es poden consultar i agafar en préstec de manera gratuïta. En aquest sentit vam destacar-los que tenim varis exemplars de totes les lectures obligatòries i també un gran nombre de pel·lícules actuals.

D’altra banda, des de la mediateca potenciem el nostre bloc (La teca de la mediateca) amb un gran nombre de documents, materials i eines en xarxa perquè mitjançant internet es pugui consultar i accedir-hi amb facilitat.

Durant la visita també vam destacar que, encara que el curs vinent deixin de ser alumnes del centre, com a exalumnes poden continuar venint i fent ús de la mediateca.

Per tot plegat els convidem a utilitzar, i a continuar-ho fent quan marxin de l’escola, la mediateca i tots els seus serveis.


Lluís Baella

By ELCRIT