VacunAcció: com immunitzar-se contra la desinformació

L’última setmana d’abril se celebra la Setmana Mundial de la Immunització. L’objectiu d’aquesta és  destacar la necessitat d’actuar de forma col·lectiva i promoure la vacunació per a protegir d’algunes malalties a les persones de totes les edats(https://www.who.int/es/campaigns/world-immunization-week/world-immunization-week-2022).

Hem triat aquest setmana per explicar-vos amb imatges i paraules el projecte VacunaAcció: com immunitzar-se contra la desinformació.

Com ja us vam avançar en un article publicat al Crit, aquest projecte és una iniciativa del programa EscoLab amb la participació de l’IDIBELL (Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge) i l’hem dut a terme els alumnes de l’optativa de Biologia i Geologia de 4t d’ESO.

Aquest ha estat el desenvolupament del projecte:

Presentació del projecte, explicacions i llançament de reptes

Un grup d’investigadores i investigadors de l’IDIBELL i l’Institut català d’Oncologia (ICO) presenten el projecte i expliquen diversos aspectes relacionats amb les vacunes: Què són les vacunes? Per a què serveixen? Com es produeixen? A qui protegeixen? Un repàs a la història de les vacunes… i dels moviments antivacunes!

Llencen també dos reptes que els alumnes hauran de resoldre: el primer, preparar i realitzar un debat entre dos grups, els Antivacunes i els Provacunes i el segon, dissenyar i realitzar una enquesta per saber quina opinió tenen de les vacunes els familiars i si aquests tenen prou informació sobre el tema.

Repte 1. Primera part: Buscant arguments per al debat

Per a resoldre el primer repte, la classe es divideix en dos grups d’”experts”: els Antivacunes i els Provacunes (l’atzar decideix qui forma part de cada grup).

Cada grup busca arguments per defensar la seva postura en el debat. Es fa una cerca guiada per internet. El grup Provacunes busca informació en fonts com l’Organització Mundial de la salut (OMS), l’Agència Europea del Medicament (EMA), etc., mentre que el grup Antivacunes busca notícies alarmistes i informació contra les vacunes a diverses xarxes socials i també consulta pàgines web de moviments antivacunes i sobre medicines alternatives.

En les fotografies, els alumnes cerquen informació.

Repte 1. Segona part: El debat

En el debat, cada grup defensa les seves ideestot argumentant-les.

En la fotografia, un moment del debat.

Repte 2: Enquesta i reflexió

Per assolir el segon repte, els alumnes realitzen en petits grups les següents tasques:

  • El disseny d’un estudi basat en una enquesta per esbrinar si els seus familiars tenen una percepció negativa de les vacunes i els seus efectes i sobre si existeix desinformació.

• L’elaboració de l’enquesta (i posterior enviament).

• L’anàlisi dels resultats de l’enquesta.

En acabar, els diferents grups comparteixen amb la classe els resultats de les seves enquestes.

Finalment els alumnes reflexionen i debaten sobre si els diversos resultats obtinguts reflecteixen que entre els familiars existeix desinformació o pensaments contraris a les vacunes.

Tanquem aquesta part posant sobre la taula dubtes i preguntes sobre el treball que hem fet fins ara. Aquests els fem arribar als investigadors i investigadores que els responen.

En les fotografies, moments de treball en petits grups.

Què són i com trobar fonts fiables d’informació.  Campanya de conscienciació

Amb activitats conduïdes pels investigadors de l’IDIBELL i l’ICO, els alumnes reflexionen sobre falsos mites en qüestió de salut (per exemple, el suc de taronja té més vitamines acabat d’esprémer), sobre quina concepció tenen d’aquests i on i sobretot com podem verificar la informació i com detectar un “bulo” sanitari.

Els investigadors també presenten i donen eines per a realitzar la tasca final:  realitzar una campanya de conscienciació contra els moviments antivacunes, o bé a favor de les vacunes. 

En les fotografies, joc de reflexió sobre falsos mites i sobre les fonts d’informació.

Presentació treballs finals. Sessió de cloenda

Per grups, presentem els treballs finals que són valorats pels investigadors i investigadores de l’IDIBELL, l’ICO i per una responsable d’Escolab, que són a l’escola presencialment o virtualment. Podeu trobar els treballs en aquest enllaç i properament a la web de l’escola.

En acabar, vam escriure a la pissarra aquelles paraules que ens suggerien els treballs i aprenentatges que hem fet durant tot el projecte VacunAcció: com immunitzar-se contra la desinformació.

Són aquestes:

Gràcies a totes aquelles persones que heu participat en aquest projecte, especialment a les investigadores i investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), Marisa, Raquel, Beatriz, Laura, Pedro Jesús i Maryam i a la Carla i el Joan, de la Unitat de Comunicació i Mecenatge de l’IDIBELL. Gràcies també a la Maria d’Escolab i als alumnes de l’optativa de Biologia i Geologia de 4t perquè sense vosaltres tot això no hauria estat possible.

By ELCRIT