Durant aquest trimestre els alumnes de 1ESO hem practicat bàdminton. Ha sigut molt divertit, ja que hem après com es puntua observant un partit, jugant i fent d’àrbitres. Hem aplicat diferents cops com el servei, globus, esmaixada, deixades en jocs individuals, en parelles i en grup.
Hem participat en un torneig de la classe bàdminton i els guanyadors jugaran el torneig del pati. També vam anar a visitar el Club de Bàdminton Granollers o van poder jugar a dobles en pista reglamentària.
En conclusió el bàdminton ha sigut molt divertit i excitant.

Alumnes de 1r d’ESO

By ELCRIT