A l’article anterior «Com hem iniciat el SUMMEM», a segon de primària, explicàvem les dinàmiques de cohesió de grup treballades al llarg del primer trimestre.

Al finalitzar el trimestre, un dels nostres reptes ha estat conèixer què havien après els alumnes sobre el treball en equip.

Primer, hem ofert als nens i nenes un espai i un temps per fer una reflexió individual on han escrit què havien après. Després s’han compartit els aprenentatges personals en col·lectius. Els hi hem donat protagonisme, els hi hem donat el torn de paraula.

Aprendre és un procés molt personal. Explicar el què has après no és fàcil, i si ho has de fer en relació a les actituds, a les habilitats socials o en relació a aspectes que fan referència a un tema tan important com la convivència en lloc de fer-ho sobre els coneixements o els continguts, encara resulta més difícil.

El més interessant ha estat, no només dir que tots els nens i nenes han après, sinó que cadascú d’ells ha parlat des del seu punt de vista, des del seu esforç, des de la seva descoberta o des de la seva dificultat.

Seguidament, us mostrem evidències textuals que hem recollit dels escrits dels nens i nenes de segon:

He après a …….

…. ” decidir en grup quan havíem de triar el nom de l’equip.”

….” a no tenir vergonya.”

….” a escoltar als companys.”

….” a conèixer més als companys.”

….” a treballar en equip.”

….” a parlar amb el grup.”

….” a ajudar als meus companys.”

….” a conèixer coses boniques que m’han escrit els meus companys.”

….” que quan ens escriuen coses bones ens posem contents.”

….” la tècnica del llapis al mig.”

….” el joc del full giratori.”

….” a respectar els companys.”

….” que tots no som iguals i també som diferents.”

….” que ara jugo amb tots els companys.”

….” que hem de decidir en grup.”

…..” a compartir.”

…. ” a saber esperar.”

…. ” a tenir paciència.”

…. ” més coses dels meus amics.”

…. ” que els hi agrada i que no els hi agrada als companys.”

…. ” a ser valent i a sortir a parlar.”

….” a saber coses dels altres.”

Totes les activitats que s’han dut a terme ens han ajudat a preparar als nens i nenes per treballar de manera cooperativa. Actualment, estem duent a terme estructures cooperatives bàsiques (full giratori, llapis al mig, el joc de paraules i la parada de tres minuts) en diferents àrees per tal de continuar afavorint la participació i interacció entre ells.

Aquestes evidències ens ajuden a confirmar la nostra percepció i és que la posada en pràctica d’aquestes activitats està essent molt positiva. Les mestres hem pogut observar com va augmentant el procés de participació de tots els alumnes, el coneixement mutu i l’ajuda entre ells.

Aquestes dinàmiques han de continuar al llarg del curs i de l’escolaritat perquè són les actituds que volem aconseguir i perquè són les que poden ajudar als nostres alumnes a ser més autònoms, més reflexius, més responsables i més compromesos amb la societat.

Equip docent de segon de primària

0