Us animen a llegir aquest article publicat al Magazine de La Vanguardia al mes de setembre sobre com educar a la nova generació de nens i nenes que estan envoltats diàriament de tecnologia: mòbils, tablets, … Quins perills hi poden haver, quines avantatges,……?

 

By ELCRIT