Els alumnes de 1er de Batxillerat A hem passat un dia fantàstic al Cosmocaixa. Hem aprofitat per tafanejar experiments i exposicions científiques i fer-nos un munt de fotos, però també hem dut a terme una activitat que consistia a analitzar diferents candidats a vacuna contra la malària i saber quin dels candidats n’era el millor. La malària és una infecció molt perillosa causada pel paràsit Plasmodium i s’infecta per mitjà d’un mosquit de gènere Anopheles.

01

Hem començat la pràctica preparant una solució de rentatge (aigua destil·lada i pastilla de PBS, solució salina de fosfat, dissolta) que utilitzaríem per netejar els pouets d’impureses. Després afegim dos antígens problema als pouets utilitzant una micropipeta. Rentem els pouets i a continuació afegim els controls positius (sèrum de persones immunes a la malària) i negatius (sèrum de persones mai exposades a la malària) als pouets. Prosseguim i addicionem el sèrum de diferents mostres de quatre residents de zones endèmiques de malària. Fem uns quants rentats per eliminar les molècules no fixades en forma de complexos antigen-anticossos i afegim un substrat enzimàtic per facilitar el canvi de color i poder veure el resultat a ull nu. Finalment llegim la reacció. Els resultats han estat els següents: el control A- i B- han sortit nuls, és a dir, no s’han acolorit de blau. Això significa que en aquests dos pouets no hi havia presència d’anticossos. De les dues mostres d’antígens utilitzades, la que reacciona amb més sèrums de malalts és lA. Per tant, l’antigen A és el millor candidat per fer la vacuna.

Alumnes 1r batxillerat A, optativa de biologia

02

0