Una exalumna de l’escola participa a “El Got d’Aigua”

El proper diumenge 7 d’Octubre a la nit i per TV3 s’inicia l’emissió d’un nou concurs. Es tracta del Concurs d’Oratòria El Got d’Aigua, en què 20 joves de 16 a 22 anys han de competir per a trobar el millor orador entre ells.

marta mayol

En cada emissió, els concursants han de realitzar un discurs referent a una experiència viscuda, i un jurat format per 3 persones en selecciona els millors. Es tracta d’un concurs que posa de manifest diferents competències comunicatives que es treballen a l’escola: la comunicació oral, l’elaboració d’un discurs i la posada en escena.

Una dels 20 concursants seleccionats d’un total de 400 candidats, ha estat la Mercè Mayol Roca, ex-alumne de l’Escola Pia.

Des d’aquí li desitgem molta inspiració i creativitat.

By ELCRIT